ساعت کار ادارات دولتی کردستان تغییر کردایسنا/ کردستان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کردستان از تغییر ساعت کاری ادارات دولتی تا پایان مرداد ماه خبر داد.

عبدالله رشید بور به مصوبه هیئت وزیران و مصوبه استاندار کردستان مبنی بر تغییر ساعت کار ادارات، نهادها، بانک ها و سازمان های دولتی به منظور کاهش مصرف برق در فصل گرما اشاره کرد و گفت: ساعت ۶:۳۰ تا ۳۰ خواهد بود. ۱۳:۳۰.

وی افزود: کار ادارات استانداری روز پنجشنبه از ساعت ۶:۳۰ آغاز و در ساعت ۱۲:۳۰ به پایان می رسد.

وی افزود: این تصمیم مانند اکثر استانداری های کشور به منظور مدیریت و مصرف بهینه برق در فصل گرما اتخاذ شده است.

انتهای پیام