زیارت سیاسی اردوغان
رئیس جمهوری ترکیه در حال انجام مقدمات لازم برای انجام مناسک سیاسی حج در عربستان سعودی و بهره برداری از پرونده قتل «جمال خاشقجی» است.