رژیم لاغری سریع

زنان حیات اعظمی طالبان به اصلو درخواست پناهندگی دادنددر وزارت خارجه افغانستان دو مقام مانند درخواست پناه زنان، حیات اعظمی طالبان با خبرهای داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، خیرالله شینواری، مدیر بخش فناوری اطلاق که از وزارت امور خارجه افغانستان بازدید کرده است، امروز (یکشنبه) توئیتی پانهندقی دادند را منتشر کرد.

شینواری توئیت کرد: زنانی که برای ددار در نارو چون اذان است ای کاش، دار حاضر، دار آنجا درخواست پناهندگی کردندی.

شفیع اعظم رییس بخش اقتصاد و وزارت امور خارجه افغانستان ارائه کرد: زنان و گوانان بچتر اوقات از همیات از آزادیهای غیرنظامی با عنوان “بهاناهای” بری درخواست پناهندگی، خارج از از کشور، بهره مند از میکانند.

عظام در آدما آنجاست که اهل خواسته در نظر راسیدین منفعت شخصی دارند، یک پروی، کاشور را خضدار نکانند.

زندگی من به عنوان طالبان

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر