زمینه ایجاد ۵۰۰۰ فرصت شغلی در اسلامشهر به ۲۰۰۰۰ شغل ارتقا می یابد.


طی دو ماه آینده موضوع مربوط به بندر خشک اسلامشهر باید پیگیری و حل شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دکتر ابراهیم رئیسی که صبح امروز برخاست; وی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان به اسلامشهر سفر کرد و از افزایش زمینه ایجاد ۵ هزار فرصت شغلی در منطقه اسلامشهر به ۲۰ هزار فرصت شغلی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه اسلام شهر باید به مرکزی برای ایجاد فعالیت های اقتصادی تبدیل شود، گفت: راه های مختلف تامین اعتبار موضوع مترو اسلامشهر را پیگیری کنید تا یکی از مسیرها به ثمر برسد.

پروژه ها به هیچ وجه نباید به تعویق بیفتند. خط قرمز ما این است که کارخانه کند می شود و خاموش می شود. امروزه بحث اشتغال موضوع مهمی است.

مداوم….