زلنسکی: اگر نتوانیم با پوتین مذاکره کنیم، در جنگ جهانی سوم هستیم
رئیس جمهور اوکراین نسبت به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم در صورت شکست مذاکرات با رئیس جمهور روسیه هشدار داد.