رژیم لاغری سریع

زالی: PCR Stabilizer Shidn Testhaiرئیس دانشگاه علوم شهیدبهشتی با اشاره به شیوع بالای کرونا با همراه با میکرون تاکید بر پاسخ: بالارفتن و تثبیت کننده شادن تستی PISR دور ریگان سرپایی نچندهنده کرخش بالاتر و ویروس است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی رضا زالی کرد ظهور: سرشماری منابع جدید ۲۴ ساعته سرشماری ۲۴ ساعته در ایران با ۲۵۰ منبع، رشیده، ۱۴۲ بیمار جدید، در بخش، مرقبطایی، ویه، بیستری شدند. .

به آن اشاره می کنیم، کجاست، محاسبه می شود، تعداد بیماران پاستی، یعنی تشخیص کرونا در تهران به عدد دو هزارو ۳۵۷ و بیمار، می رصد، آوزود: نزدیک به ۶۶۹ کجاست. ، نفرتاز ، کجا بیماران در بخش ، مرتفع ، نظارت و بر آن استوار است.

توسط رئیس دانشگاه دار شبانه‌روز، گستا، میزان، داوران بخش‌های سرپایی درمنی، و بهدشتی، دارهای تهران، پانزدهم هزار و ۸۵۰ بیمار بودا است.

پاسخ تائیدیه زالی : مجموعاً ۴۸ ساعت ، تست ، تست ، تست ، تست ، تست ، تست ، تست .

ما پاسخ را تایید می کنیم: بالارفتن و تست تثبیت کننده High PPCR Dur، بررسی، srpay، dhanda، Sharkhsh، Ballater، و ویروس st.

رئیس دانشگاه به شیوع ویروس کرونا، هشتر داد و خواستار، مراقبت دقیق ترشیوا، سلام بهدشتی، استفاده از ماسک، نداشتن خوابگاه مسقف و زیارتی به ویژه انجم سریعتر نسبت داده شد. و نوب استثنایی.

در رسانه پیوندهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر زالی دولت: وضعیت فعلی تعداد کل افراد تعداد افراد شدت تعداد افراد کرونا ماه تهران، بالغ، ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار، مردم ملت، تعداد مردم، عدد ماه، ۵۹ میلیون هجری قمری میلیون و ۴۰۰ نفر هزار نفر نوبت دم و تعداد کل افراد آن در شهرستان می باشد. ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار نفرست.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر