روایت بهادری جهرمی از دیدار رئیس جمهور با دانشجویان


روایت بهادری جهرمی از دیدار رئیس جمهور با دانشجویان

سخنگوی دولت دیدار رئیس جمهور با دانشجویان در ماه رمضان را دیداری با پرسش های صریح، انتقاد بی وقفه دانشجویان و پاسخ های کلیدی روشن دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت: دیدار رئیس جمهور رمضانی با دانشجویان یادآور روزهای پرشور مدرسه ام بود.

برخورد صمیمانه و صمیمانه با پرسش های صریح، انتقاد بی وقفه دانشجویان و پاسخ های صریح رئیس جمهور با گفتگوی چهره به چهره پس از صرف صبحانه به پایان رسید.

روایت بهادری جهرمی از دیدار رئیس جمهور با دانشجویان

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر