روابط عمومی سربازان حکومت و نظمایسنا/ کردستان استاندار کردستان گفت: روابط عمومی ارگان ها در واقع روابط عمومی دولت و نظام است و باید همیشه خود را سرباز دولت بدانند و سر کار باشند.

اسماعیل زارعی کوشا امروز در جلسه شورای رسانه گفت: قدردان زحمات اصحاب رسانه در سفر ریاست جمهوری به اقلیم کردستان هستیم و همه رسانه های استان بسیار پخته و خوب عمل کردند.

وی گفت: پوشش خبری سفر ریاست جمهوری به اقلیم کردستان با هیچ استانی قابل مقایسه نیست و با وجود فشردگی برنامه ها، خبرها به موقع پوشش داده و منعکس شد.

زری کوشا گفت: منظور از بلوغ در رسانه رعایت قوانین است و هر چیزی باید در جای خود و به شکل صحیح اتفاق بیفتد و نقد باید منصفانه باشد.

وی تفکر در راستای پیام رسانه ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: جامعه خبرنگاران، عکاسان، خبرگزاری ها و سایر حوزه های استانداری همگی در تلاش هستند تا اخبار در جامعه انعکاس مناسبی داشته باشد، بنابراین باید فضای تعامل، کار، همکاری و انتقاد .. تا منصفانه باشد.

زری کخ در مورد روابط عمومی افزود: سفر دولت استاندارد است و روابط عمومی هایی که نمی توانند رویدادهای این سفر را پوشش دهند عملا تعطیل است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: روابط عمومی های فعال و پویا در استان باید از روابط عمومی ضعیف جدا شود.

زری کوشه ادامه داد: روابط عمومی ادارات در واقع روابط عمومی دولت و نظام هستند و باید همیشه خود را سرباز دولت بدانند و همیشه در رأس کار باشند.

وی آسیب شناسی رسانه ای در روز خبرنگار و دولت را ضروری دانست و گفت: آسیب شناسی در برنامه ریزی، طراحی و تصمیم گیری کمک شایانی خواهد کرد.

انتهای پیام