رئیس مجلس سوئیس: اقتدار ایران در منطقه افتخاری بزرگ برای ملت های آزادی خواه استرئیس مجلس سوئیس: اقتدار ایران در منطقه افتخاری بزرگ برای ملت های آزادی خواه است – مشرق نیوز
دیدگاهتان را بنویسید