رژیم لاغری سریع

رئیس سازمان ارتباطات اسلامی


«حاج الیاس قمی عولی» بادر حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان ارتباطات اسلامی دار فانی را وداع گفت.

به کوشش گزارش ایسنا، مجلس رحمت سوم و هفتم خادم الحسین حاجی الیاس قمی اولی فردا پنج شنبه ۱۴ بهمن مهاز ۱۳ تا ۱۵ ق. مسجد علی بن ابی طالب (علیه السلام) با راعات تشریفات بههادشتی برگزار می.

مسجد علی بن ابی طالب علیه السلام، در کرج، دولت آباد، نبش ابوسعید ۱، یک واقعیت بسیار جدی.

رئیس سازمان ارتباطات اسلامی

خبرگزاری ایسنا سرنوشت حجت الاسلام محمد قمی و سایر بازمانگان تسلیت مگوید کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر