رئیسی: حدود ۱۰۰ طرح برای رفع مشکلات استان فارس بررسی شده استرئیسی: حدود ۱۰۰ طرح برای رفع مشکلات استان فارس بررسی شده است – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید