دیپلماسی ورزشی باید فعال شود/ ورزشکاران نباید در مقابل حریف صهیونیست قرار بگیرندیکی از اعضای کمیته رهبری فراکسیون ورزش شورای اسلامی تاکید کرد: با تقویت دیپلماسی ورزشی و استناد به مفاد موجود، باید از تضییع حقوق ورزشکاران در برابر حریف صهیونیستی جلوگیری کرد.

اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران. وی با اشاره به لزوم تقویت دیپلماسی ورزشی برای دفاع از حقوق ورزشکاران ایرانی در برابر رژیم صهیونیستی، گفت: اکثر کشورهای آسیایی به نوعی اسلامی هستند و اجازه حضور ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات تیمی خود را نمی دهند و به همین دلیل ورزشکاران صهیونیست. سیستم به تیم های اروپایی می رسد.

وی افزود: اما در مسابقات گروهی یا جام جهانی گاهی شاهد رویارویی قهرمانان کشورمان با ورزشکاران صهیونیست بود که در نهایت به ضرر ورزشکاران ما تمام می شود. اینجا ورزشکاران ما با محرومیت قضاوت می شوند و عادلانه نیست.

نماینده مردم خاش در شورای اسلامی گفت: این قاعده باید با بهره برداری از ظرفیت دیپلماتیک، تعامل و توافق کشورهای اسلامی تغییر کند و با حذف مخالفان اسرائیلی ها کشور ما در تقابل است. این موضوع باید با تقویت دیپلماسی ورزشی پیگیری شود تا از تضییع حقوق ورزشکاران ایرانی در برابر حریف صهیونیستی جلوگیری شود.

وی با اشاره به لزوم اجرای ضوابط و مقررات موجود در زمینه رویارویی ورزشکاران کشورهای درگیر جنگ و درگیری، گفت: دشمنی رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. همانطور که در طول تاریخ چنین بوده است، ورزشکاران کشورهایی که درگیر درگیری و جنگ هستند نباید در یک گروه قرار گیرند تا با یکدیگر روبرو شوند. سازمان های بین المللی باید با ترویج دیپلماسی ورزشی و با استناد به قوانین و مقررات موجود این موضوع را درک کنند.

وی افزود: نه تنها ورزشکاران ایرانی، بلکه ورزشکاران اکثر کشورهای اسلامی در جامعه جهانی آمادگی مقابله با ورزشکاران رژیم صهیونیستی را ندارند، دست رژیم صهیونیستی به خون دانشمندان ایرانی و متخاصم آغشته است. اقدامات این کشور را از هر کسی پنهان کنید.» تا زمانی که حقوق ورزشکاران ما تضییع نشود نباید منفعل بایستیم. باید از قدرت دیپلماسی ورزشی استفاده کرد.

انتهای پیام