دیوار سقوط شهر بندرعباس تثبیت شده استایسنا/ هرمزگان رئیس اداره امور زیربنایی شهرداری شهر بندرعباس گفت: به منظور جلوگیری از حوادث و خسارات جانی و مالی، دیوار ریزشی در محوطه شهرک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نصب شده است. او صلح

محمد روا با اشاره به اینکه اجرای این طرح از بروز هرگونه حادثه ناشی از ریزش جلوگیری کرد، افزود: این دیوار به طول ۱۵ متر و عرض سه متر توسط اداره امور زیربنایی و حمل و نقل منطقه چهارم اجرا شده است.

رئیس اداره امور زیربنایی منطقه شهر بندرعباس گفت: این دیوار با راه دسترسی اهالی شهرک به بلوار شهید اسحق درا در مدت دو ماه ساخته شد.

ریوا ارزش این پروژه را پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این دیوار تاسیساتی دارای دیوار محافظ برای افزایش ایمنی تردد است که در مواقع بحران قابل استفاده است.

وی در خاتمه گفت: در فاز بعدی این پروژه پی و طبقات مقاطع اصلی و جانبی این قطعه تکمیل می شود.

انتهای پیام