دیدار و گفتگو وزرای خارجه عراق و انگلیس در حاشیه نشست منامهوزیر امور خارجه عراق در حاشیه نشست منامه با جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان عراق، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق در دیدار با جیمز کلورلی در حاشیه کنفرانس «گفت و گوی منامه» از همتای انگلیسی خود خواست در شرکت های انگلیسی در عراق سرمایه گذاری کند و همکاری های اقتصادی و مالی بین دو کشور انجام شود. کشورها.

به گزارش بغداد تودی، وزیر خارجه انگلیس همچنین حمایت لندن از همکاری با بغداد در زمینه های اقتصادی، امنیتی، مبارزه با تروریسم و ​​تغییرات آب و هوایی را تایید کرد و گفت که خواستار توسعه روابط دو کشور در راستای منافع ملت ها است.

انتهای نامه