دولت به وعده های خود وفادار است


ایسنا/ ایلام معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: دولت سیزدهم در وعده های خود به مردم صادق است و بر اساس واقعیات گزارش هایی از عملکرد دولت ارائه می کند.

و ˈمحمد سبحان حسنیˈ در جلسه شورای رسانه ای دولت در ایلام افزود: برای بازگرداندن اعتماد مردم مهمترین معیار در وارونه سازی اخبار بیان حقایق و شفافیت است.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها و روابط عمومی ها نقش عمده ای در موفقیت دستگاه های اجرایی دارند، گفت: اقدامات دولت باید از طریق رسانه ها و مطبوعات به اطلاع مردم برسد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام ادامه داد: اگر مردم در جریان امور و اقدامات دولت نباشند، نمی توانند قضاوت درستی در مورد عملکرد دولت داشته باشند، بنابراین همه ما نیازمند رسانه ها و روابط عمومی ها هستیم تا فعالیت های خود را افزایش دهند. در این زمینه.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور گفت: آیت الله رئیسی همواره تاکید داشته اند که دولت سیزدهم به وعده های خود به مردم پایبند بوده و گزارش عملکرد دولت بر اساس واقعیات ارائه می شود.

حسنی تصریح کرد: مردم سرمایه اولیه نظام هستند و هر چه شفافیت اطلاعات برای آنها بیشتر باشد، می توانند قضاوت صحیحی در مورد عملکرد دولت داشته باشند.

حسنی با تاکید بر لزوم تلاش در راستای اثربخشی فعالیت های شورای رسانه استانداری، افزود: باید از تمام توانمندی های موجود برای اطلاع رسانی و اطلاع رسانی اقدامات دولت به مردم استفاده شود.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: رسانه ها و مطبوعات باید حضور مدیران در بین مردم را به عنوان یکی از مهمترین شعارهای دولت مدام برجسته کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با اشاره به در پیش بودن هفته دولت گفت: کیفیت اطلاع رسانی در برنامه های هفته دولت باید در سطح جامعه امید ایجاد کند و مردم را از اقدامات دولت آگاه کند.

لازم به ذکر است در این جلسه اعضای شورای رسانه ای دولت پیشنهادات و راهکارهای خود را برای بهبود عملکرد اطلاع رسانی ارائه کردند.

انتهای پیام