دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان و حفظ عدل و انصافو در دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان آمده است: «اولین دعایی که در این روز از خدا می خواهیم این است که خدایا دو چیز به من عطا کن و آن را در ماه رمضان به عظمت و عفت، «عظمت» زینت ده. یعنی گناهان مردم بخشیده می شود و من پنهان می کنم و عفت یعنی گناه نکردن و عفت نفس بودن که گناه نیست.

به نام خدا

خدایا آن را در بهترین لباس و عفت و در آن لباس شرع و کفایت بپوش و انصاف و عادل گردان و در آن ایمن باش.

«خدایا مرا در آن به پوشش و پاکدامنی آراسته و جامه قناعت و پاکدامنی را بر من بپوشان و مرا در آن به انصاف و انصاف وادار کن و در آن از هر چه می ترسم آسوده خاطر شوی، تا حفظ کنی. خودت، نگهبان من. هراسان.” »

به گزارش ایسنا، آیت الله مجتهد تهرانی در تفسیر «خداوند زینت حق تعالی و عفاف» می گوید: خداوند در ماه رمضان به من برکت می دهد و دو چیز به او می دهد و زینت، عفت و پاکدامنی، عفت وسیله است. . گناهان مردم را پنهان می کنم. چه ربطی به ما دارد که چیزی اشتباه است؟ خوشا به حال بنده ای که با خطای خود سر و کار دارد و با خطای دیگران کاری ندارد. اگر دوستت ایرادی دارد به کسی نگو. غیبت حرام و عمل چهل روز شکسته و حسنات غیبت در صکوک غیبت نوشته شده است.

وی می افزاید: با بیان خیر مردم مثلا در مورد انقلاب اظهار لطف می کنند. مسئولان نمی گذارند انقلاب تضعیف شود. اگر یکی پشت انقلاب حرف بزند و انقلاب را تضعیف کند و آمریکا بیاید وضع ما بدتر می شود، باز خدای ناکرده انقلاب بد است، بدتر از بد هستند. کسانی که به عیب دیگران کاری ندارند بهترین زینت را دارند. خوشبختانه در حدیث هستیم که هر که به عیب خود بپردازد به عیب دیگران کاری ندارد.

و ادامه می دهد و می گوید: در ادامه نماز «عفت» آمده است. عفاف یعنی گناه نکردن و داشتن عفت روح به معنای گناه نیست. بنابراین اظهار نکردن گناه و عفت دیگران اولین دعایی است که در این روز از خداوند می خواهیم.

این استاد بزرگ حوزه در تفسیر وسترنی فی بی باب القون و الکفاف می گوید: خدایا مرا در دو چیز پنهان کن. یکی قناعت و دیگری رزق، رزق یعنی زندگی. اگر مال زیاد داشته باشیم گرفتار می شویم و اگر دست دراز کنیم ذلیل می شویم پس از خدا می خواهیم که ما را از زندگی یاری دهد. همان گونه که قناعت موجب عزت انسان می شود و هر که راضی باشد محبوب خداست.

آیت الله مجتهدی تهرانی توضیح می دهد: ایشان ما را تهدید می کنند که امنیت را تامین می کنند تا کسی به ما حمله نکند.

و در پایان سخنان خود می فرماید: در آخر الصلاه می گویم «بحفظ الخائف» یعنی با عصمت و امان تو که محفوظ و محفوظ است. ای کسانی که مراقب کسانی هستید که به شما متوسل می شوند، خداوند این دعوت ها را به ما اجابت کرد.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر