در مذاکرات وین، این توافق نه نهایی بود و نه قریب الوقوع
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که توافق در وین نه قریب الوقوع است و نه نهایی.