در آخرین چهارشنبه سال ۱۴۰۰ شمسی مجروح شدچهارشنبه سوری طبق روال هر سال تلفات جانی داشت و طبق اعلام مراکز رسمی تعداد مجروحان به ۵۳۹ نفر رسید و در حوادث چهارشنبه سوری در مناطق مختلف کشور ۱۱ نفر کشته شدند. آمارها حاکی از آن است که تاکنون ۵۰ نفر دست و پا قطع شده اند، ۲۶۶ نفر دچار جراحت چشم و ۳۵۰ نفر سوخته اند. سخنگوی اورژانس کشور گفت: بیشترین مصدومان در استان تهران با سه مصدوم، آذربایجان شرقی با سه مصدوم و قزوین با سه مجروح هستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر