درخت تنومند جمهوری اسلامی با باد تکان نمی خوردایسنا/ شرمحل و بختیاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارحال و بختیاری گفت: درخت تنومند جمهوری اسلامی با باد تکان نمی خورد، باید از اقشار مختلف مردم برای شرکت در راهپیمایی دعوت شود و مردم کشور علاقمند هستند. در سیستم برای جمهوری اسلامی

محسن حسین میرزایی ۱۲ آبان ماه در جلسه ستاد بزرگداشت ۲۲ آبان در شهرمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استکبارستیزی یکی از گفتمان های اصلی اسلام و ائمه اطهار است، اظهار داشت: باید این موضوع را روز به روز برجسته تر کنیم. به نسل جدید تا کشور پویاتر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارحال و بختیاری افزود: وقایع ۱۳ آبان در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نماد استکبارستیزی است و فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل در مورد استکبار ستیزی باید در مورد استکبارستیزی باشد. نگهبان. استکبارستیزی را نمی‌توان امری بدیهی در دستور کار قرار داد و باید به ما اجازه داد که باور کنیم.

وی با اشاره به اینکه هفته استکبار ستیزی و برنامه های ۲۲ آبان باید تاثیرگذار باشد، گفت: اقشار مختلف پس از شرکت در برنامه باید نگرش خود را تغییر دهند و نوجوانان و جوانان معنای استکبارستیزی را بدانند.

حسین میرزایی با بیان اینکه برنامه های خوبی برای هفته استکبارستیزی در چهارل و بختیاری پیش بینی شده است، یادآور شد: همه دستگاه های اجرایی باید آماده کار باشند و دستگاه ها نیز باید امکانات خود را در اختیار متولیان امر برای اجرای این برنامه ها قرار دهند تا این برنامه ها هستند. می توان آن را به طور موثر پیاده سازی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شرمحال و بختیاری تصریح کرد: باید وحدت، وفاق و همدلی در استان حاکم باشد تا شاهد حل مشکلات باشیم و در اجرای برنامه های هفته استکبارستیزی وحدت وجود داشته باشد و این هفته برنامه ها متعلق به گروه خاصی نیست، بلکه متعلق به نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (رضی الله عنه) به دلیل استکبار ستیزی تکذیب شد، خاطرنشان کرد: استکبار باید در جامعه بیداد کند و دستگاه های اجرایی برنامه های خود را ارائه و نظرات خود را به دبیرخانه اعلام کنند. برنامه ها را بهتر اجرا کنید آنها باید نگران این موضوع باشند.

حسین میرزایی با اشاره به اینکه برنامه نمادین هفته استکبار ستیزی راهپیمایی ۲۲ آبان است، خاطرنشان کرد: برپایی برنامه هایی با ملاحظات ویژه و بهره گیری از همه اختیارات و امکانات برای برگزاری راهپیمایی در این روز، آبان ماه ۱۳۹۸ ضروری است. امسال. ۱۳ به خاطر حرکات اخیر و همه چیزهایی که باید بیاییم، حتی خاص تر خواهد شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی ولی چهارحال و بختیاری گفت: درخت تنومند جمهوری اسلامی با باد حرکت نمی کند، باید از اقشار مختلف مردم برای شرکت در راهپیمایی دعوت شود و مردم کشور علاقه مند هستند. راهپیمایی نظام جمهوری اسلامی

وی تصریح کرد: دانش آموزان باید برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ آبان سازماندهی شوند و این روز به یادگار بماند.

انتهای پیام