داستان زندگی میرزا علی اکبر صابر منتشر شدکتاب میرزا علی اکبر صابر. داستان زندگی «منتشر آیدین ویرانجی.

به گزارش اسنا، این کتاب در ۱۰۲ صفحه به قیمت ۵۰ هزار تومان در بازار کتاب به فروش رسید.

در مقدمه کتاب می خوانیم: کتاب میرزا علی اکبر صابر. داستان زندگی «داستان زندگی میرزا علی اکبر صابر، شاعر نامدار قفقاز جنوبی در دهه اول قرن بیستم را شرح می دهد.

علی اکبر طاهرزاده ملقب به صابر و معروف به میرزا علی اکبر صابر. او یکی از پیشگامان توسعه ادبی در شعر ترکی قفقاز جنوبی است. مجموعه شعر او «هوپوپنام» پس از مرگ شاعر تنظیم شد.

صابر اشعار اصلی خود را از آغاز ۱۹۰۶ تا پایان ۱۹۱۰ سروده و در سال ۱۹۱۱ درگذشت و علاقه او به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمان خود باعث شهرت او شد، اما دشواری های زیادی را تجربه کرد. علاقه او به وقایع انقلاب مشروطه ایران، او را در همان زمان در میان ایرانیان نامی آشنا ساخت. کتاب میرزا علی اکبر صابر. داستان زندگی بر اساس روش های دایره المعارفی نوشته شده و داستان زندگی صابر را بر اساس منابع اولیه و تحقیقات پیشرفته و مدرن روایت می کند.

همانطور که نویسنده در مقدمه کتاب گفته است:

کتاب حاضر داستان زندگی میرزا علی اکبر صابر، شاعر سرشناس طنز است. او در نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ با سرودن اشعار مختلف توانست جایگاه ویژه ای در تاریخ ادبیات ترکیه پیدا کند. صابر عمده اشعار خود را به نام هوفوپ نامه از سال ۱۹۰۶ تا پایان ۱۹۱۰ در مدت پنج سال سروده است. او را می توان «شاعر روزنامه نگار» نامید. او بیشتر اشعار خود را بر اساس شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم سروده و بلافاصله در انتشارات ترکی زبان تفلیس و باکو منتشر کرد. صابر در اواسط سال ۱۹۱۱، قبل از ۵۰ سالگی درگذشت. این کتاب بر اساس دستورالعمل های دایره المعارفی، با تکیه بر منابع دست اول و تحقیقات پیشرفته و به روز نوشته شده است.

در میان اهالی ادب معروف است که سید اشرف الدین حسینی گیلانی (نسیم شمال)، شاعر، روزنامه نگار و طنزپرداز ایرانی، در آثار خود از میرزا علی اکبر صابر بسیار تأثیر پذیرفته و حتی وام گرفته است.

انتهای پیام