رژیم لاغری سریع

داستان تنباکو – نفس پایتخت


کارمندان Breathe DC تجربه دست اول خود را از دخانیات، در گذشته و حال به اشتراک می گذارند تا به روشن کردن روش هایی که دخانیات بر زندگی آنها تأثیر گذاشته است کمک کند. در این اولین قسمت از داستان های کارمند، مدیر عامل ما رولاندو اندرو از شعر برای به اشتراک گذاشتن تجربه خود با تنباکو “در گذشته” در شهر نیویورک استفاده می کند. بلوز رستوران Roly Rhymes → را بخوانیدرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر