رژیم لاغری سریع

دادستانی رحیم صهیونیسم خواستار ۷ سال حبس برائی اسرای تونل آزادی سفت شدندادستانی، رحیم صهیونیسم، امروز، سه شنبه، خواستار، محکوم

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی رسان، فلسطین، با گزارش اخبار روزنامه عبری زبان، معاریو، رسانه کردی، ک. دادستانی، رازیم صهیونیستی، به عنوان دادگاه، ناصره، به عنوان مسئول راسیدگاه، به پرووندا، اسیر ک .، اشرف الشرعی.

دیدار راصدقی با پوروندا که یک زندانی به دادگاه ناصره رفت به دلیل شیوع کرونا، عدم ارائه و راه و ویدئو کنفرانس برگزار خواهشاد شاد بود.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر