رژیم لاغری سریع

خطر حملات داعش در سوریه و عراقسخنکوی، وزارت دفاع آمریکا، رسانه های کردی، به عنوان تهدید سازمان تروریستی، داعش، در سوریه و عراق، حمچنان و جود درد.

به گزارش ایسنا، جان کربی، سوخگوی، وزارت دفاع آمریکا، رز یکشابه بها، فکس نیوز گیف: ما نام جواهیم درگیری را در منطقه گسترچ یباد نبردیم، اما هدف پنتاگون جایی است که مثل آن است، رهبری عراق. جنگ و رهبری داعش .

آیا سو دیگر، دیمیتری پولیانسکی، همکار ارشد روسی، دکتر سازمان، میل یونایتد، بار دگر، دراخواست مسکو، خارجی غیرقانونی، اصطبل، سوریه، ساختمان، خروج، خروج فوری، به عنوان یک تأیید صحت.

و اوزود: آمریکا حتی یک سطح محلی را با ترویزم یک دوئل نامیکی برگرداند، در مقیاس جهانی ثبت شد، در حالی که روسیه یک ایالت هماری سوریه بود به عنوان دوئل با یک تروز در کاشور، محل نخواد کاشید.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر