حمله نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در قدس اشغالیحمله نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در قدس اشغالی – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید