حل مشکلات رفتاری کودکان با «بازی درمانی خانواده»در تحقیقات جدید در زمینه علوم رفتاری کودکان، محققان ایالتی به رویکرد بازی محور اشاره می کنند که می تواند نقش موثری در کاهش مشکلات رفتاری کودکان داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مشکلات رفتاری، از جمله مشکلات بیرونی (مانند بیش فعالی، قانون گریزی و پرخاشگری) و مشکلات درونی (مانند اضطراب، گوشه گیری و افسردگی) شایع ترین مشکلات سلامت روان در دوران کودکی هستند. بازی درمانی یکی از روش هایی است که از نظر آموزشی، درمانی، آموزشی به ویژه کاهش مشکلات رفتاری و ارتباط بین دنیای درون و بیرون کودک ارزش زیادی دارد. جوهره اصلی رویکرد خانواده محور به این روش، مشارکت خانواده در تصمیم گیری و ایجاد ارتباط دو سویه بین خانواده و درمانگر است.

به گفته کارشناسان، بازی درمانی خانواده محور که مبتنی بر مسائل ارتباطی مانند لذت مشترک، ارتباط دو طرفه، صمیمیت، ایجاد و گسترش حلقه های ارتباطی والدین و فرزند و همچنین مشاهده و اصلاح آنها در والدین است. -رابطه کودک می تواند پیامدهای مثبتی مانند کاهش مشکلات رفتاری را به همراه داشته باشد. همچنین این روش می تواند والدین را به تفاوت های فردی کودک مورد توجه قرار دهد و با توجه به نیاز کودک زمینه تحریک را فراهم کند. در نتیجه، بازی درمانی خانواده محور می تواند مشکلات رفتاری عاطفی را از طریق مکانیسم های توصیف شده کاهش دهد.

پژوهشگران دانشگاه اردکان و مؤسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز در رابطه با این روش درمانی مطالعه ای انجام داده و آن را بر روی کودکان کشور مورد آزمایش قرار دادند.

این پژوهش بر روی ۳۰ کودک دارای مشکلات رفتاری در گروه سنی ۷ تا ۱۱ سال که در شهرستان اردکان مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. برای کودکان گروه آزمایش در این پژوهش، برنامه بازی درمانی خانواده محور طی ۹ جلسه اجرا شد و سپس نتایج آنها با گروه گواه مورد مقایسه علمی قرار گرفت.

نتایج این تحقیق نشان داد که بازی درمانی خانواده محور می تواند روشی موثر برای بهبود مشکلات رفتاری کودکان باشد.

عزرا محمد بنا اردکان، محقق گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان و سه همکار دیگر در این مقاله می‌گویند: «نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که یک برنامه آموزشی بازی‌درمانی خانواده‌محور باعث بهبود عملکرد کودکان می‌شود. مشکلات رفتاری، پرخاشگری، قانون شکنی، گوشه گیری، اضطراب و افسردگی از نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که کودک درمانگر می تواند از بازی درمانی خانواده محور به عنوان یکی از راه های موثر کاهش علائم در روند درمان مشکلات رفتاری کودکان استفاده کند.

آنها افزودند: در رویکرد خانواده محوری با استفاده از بازی، تغییرات قابل توجهی در رفتارهای انطباقی کودک ایجاد می شود و آگاهی خانواده از نحوه برخورد با کودک افزایش می یابد و این امکان را به کودک می دهد که مشکلات خود را با هم حل کند.یادگیری و انتخاب مشکل جزء لاینفک درمان است و با کمک درمانگر پنجره جدیدی از پتانسیل ها و قابلیت های شناختی، عاطفی و رفتاری در برابر کودک و خانواده قرار می گیرد.

محققان فوق پیشنهاد کردند که این رویکرد در سایر اختلالات دوران کودکی برای بررسی بیشتر اثربخشی آن مورد استفاده قرار گیرد.

این یافته ها که در «مجله پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شد، می تواند نقش موثری در کاهش مشکلات رفتاری کودکان داشته باشد.

انتهای پیام