حقوق کارگر قراردادی نباید یک روز عقب بیفتدیک فعال کارگری بر لزوم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران قراردادی تاکید کرد و گفت: پیمانکاران باید قبل از پرداخت وضعیت فعلی دستمزد و دستمزد کارگران را پرداخت کنند و یک روز آن را به تاخیر نیندازند.

ناصر الشمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره عیدی و حقوق کارگران پیمانکاری گفت: نباید با پرداخت دستمزد کارگران توسط پیمانکاران بدرفتاری شود و به گفته رئیس جمهور جمهوری، پرداخت دستمزد کارگران نباید یک روز به تاخیر بیفتد».

وی افزود: دولت باید به شرکت‌های دولتی که دارای پیمانکار هستند دستور دهد حقوق کارگران و تعطیلات عید را قبل از پرداخت گزارش پرونده و پس از پرداخت پرونده کارفرما و سایر پرونده‌ها پرداخت کنند.

و این فعال کارگری تاکید کرد: اگر کنترل و نظارت بر شرایط به صورت جدی اجرا شود، هیچ شرکت پیمانکاری از این موضوع سوء استفاده نمی کند و روزی حقوق کارگران را به تاخیر نمی اندازد.

شمانی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت عیدی و پاداش نوروزی کارگران در دستگاه های اجرایی گفت: متاسفانه ما مشکل قانونی داریم و از این موضوع سوء استفاده می شود. کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی و کار گروهی در واقع کارگر هستند و کلیه قوانین و مقررات مصوب در مورد کارگران باید رعایت شود. مانند جشنی که در آن به جای کارگران، کارمندان را می شمارند. گاهی می بینیم افرادی مشمول قانون کار نیستند که تحت پوشش نهاد تامین اجتماعی هستند تا به آنها مزایای کارمندی دولت را ندهیم و تعطیلی هم کارمندی محسوب می شود.

به گفته وی، نیروی کار در بخش پرسنلی باید علاوه بر تعطیلات، از مزایا و شرایط کارکنان نیز برخوردار شوند و در صورت مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، باید شرایط کارگران را رعایت کنند. پرداخت حقوق تعطیلات و پاداش پایان سال.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر