حضور ۱۲ دانشگاه ایرانی برای اولین بار در رتبه بندی آسیایی QS 2023


در رتبه بندی آسیایی QS 2023، ۱۲ دانشگاه از ایران به نام های دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیر کبیر به ترتیب در رتبه های ۸۴، ۹۲ و ۱۱۳ قرار دارند.

به گزارش اسنادکتر سید احمد فاضل زاده، رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری (ISC) با اعلام این خبر گفت: نظام رتبه بندی QS با ارزیابی و رتبه بندی ۷۶۰ دانشگاه، بهترین دانشگاه ها را در ۲۳ کشور آسیایی در سال ۲۰۲۳ معرفی کرده است. . این بزرگترین رتبه بندی تاکنون برای کشورهای آسیایی است.

فضل زاده گفت: تفاوت ترتیب امسال با سال های گذشته منطقه ای شدن کشورهای آسیایی بر اساس چهار منطقه آسیای مرکزی، شرق آسیا، آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا است. در این رتبه بندی رتبه بندی دانشگاه بر اساس مناطق و همچنین به طور کلی قابل مشاهده است.

کشورها و تعداد دانشگاه های مناطق آسیایی

رئیس مرکز مطالعات بین المللی گفت: در رتبه بندی آسیایی QS 2022 از ۱۷ کشور دانشگاه حضور داشتند و در رتبه بندی سال ۲۰۲۳، ۶ کشور به این تعداد اضافه شدند و کشورهای فعلی به ۲۳ کشور صعود کردند. ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ماکائو، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای جدید در این رتبه بندی هستند. بر این اساس دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران نیز با ۱۲ دانشگاه برای اولین بار در این رتبه بندی قرار گرفته اند.

جدول زیر تعداد دانشگاه های این رتبه بندی را بر اساس مناطق آسیایی نشان می دهد.

حضور 12 دانشگاه ایرانی برای اولین بار در رتبه بندی آسیایی QS 2023

فاضل زاده گفت: رتبه بندی آسیایی QS از سال ۲۰۰۹ هر ساله منتشر می شود و دانشگاه های آسیا را رتبه بندی می کند.

دانشگاه پکن امسال رتبه اول را کسب کرد، دانشگاه ملی سنگاپور که سال گذشته برترین دانشگاه بود در رتبه دوم قرار گرفت و بهترین دانشگاه ایران در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۸۴ است.

روش رتبه بندی آسیایی QS 2023

رئیس مرکز مطالعات بین المللی گفت: روش استفاده شده برای این رتبه بندی مشابه روشی است که در رتبه بندی جهانی QS استفاده شده است، اما شاخص هایی اضافه شده و وزن ها اصلاح شده است. در متدولوژی رتبه بندی آسیایی QS 2023 از ۱۱ شاخص استفاده شده است که در جدول زیر نشان داده شده است.

حضور 12 دانشگاه ایرانی برای اولین بار در رتبه بندی آسیایی QS 2023

رتبه بندی دانشگاه های ایران در رتبه بندی آسیایی QS 2023

فضل زاده گفت: از ایران ۱۲ دانشگاه در رتبه بندی آسیایی QS 2023، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیر کبیر به ترتیب در رتبه های ۸۴، ۹۲ و ۱۱۳ قرار دارند. رتبه سایر دانشگاه های ایران در جدول زیر آمده است.

حضور 12 دانشگاه ایرانی برای اولین بار در رتبه بندی آسیایی QS 2023

۱۰ دانشگاه برتر آسیا QS 2023

بر اساس اعلامیه روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی موسسه استناد و پایش علم و فناوری (ISC)؛ ۱۰ دانشگاه برتر آسیایی در این رتبه بندی شامل ۵ دانشگاه از چین، ۲ دانشگاه از سنگاپور و ۱ دانشگاه از هنگ کنگ، کره جنوبی و مالزی است.

حضور 12 دانشگاه ایرانی برای اولین بار در رتبه بندی آسیایی QS 2023

انتهای نامه