حزب الله لبنان: ما خواهان جنگ نیستیم، اما برای آن آماده ایمحزب الله لبنان اعلام کرد که خواهان جنگ نیست، اما برای آن آماده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد رعد، رئیس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان در گفت و گو با عهد خطاب به اسرائیل گفت: گاز در منطقه اقتصادی حق ماست و ما سزاوار بیشتری هستیم. حق ما برای آب و گاز بیشتر از بقیه دنیاست.”

وی افزود: وقتی اشاره می کنیم که گزینه جنگ به ما اجازه می دهد آبرومندانه و بدون التماس از دیگران زندگی کنیم، می خواهیم بگوییم که ما آزاده ایم و باید بدانید با چه کسی طرف هستید. ما خواهان جنگ نیستیم، اما برای آن آماده ایم. اگر رشادت ها و رشادت های رهبر شهیدمان را در ابتدای مقاومت و شهدای دیگر را ببینید، در روزهای آینده که انتخاب نادرست می کنید و تجاوز می کنید، شاهد همه رشادت ها و دلاوری های ما خواهید بود.

محمد رعد گفت: حق خود را برای سرمایه گذاری در منابع و ترسیم مرزها از دست نخواهیم داد. این ما هستیم که در این زمینه تصمیم می گیریم و از تک تک اعضای وفادار این دولت حمایت می کنیم تا از حیثیت ملت و همه طوایف و مناطق آن پاسداری کنیم. عهد ما با همه فرزندان مقاومت و همه لبنانی ها این است که به گزینه مقاومت پایبند باشیم تا حاکمیت خود را در کشور حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: ما ملت لبنان سرور این کشور هستیم و این ما هستیم که سیاست های کشور را بر اساس منافع ملت و نسل های آینده ترسیم می کنیم. آنها خواهند فهمید که تکیه بر دشمن اسرائیل برای تسلیم منطقه ما بیهوده است. در منطقه ما جایی برای دشمن اسرائیلی وجود ندارد.

انتهای پیام