حریفان خوزستانی در مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف هم می روندایسنا/ خوزستان دو ورزشکار خوزستانی به همراه تیم ملی دوچرخه سواری در مسابقات قهرمانی آسیا حضور دارند.

تیم ملی ۱۱ نفره دوچرخه سواری ایران راهی مسابقات قهرمانی آسیا در هند می شود که احسان خادمی و ستارا زرگر از خوزستان در کلاس سرعت با کسب بهترین سکوها با حریفان خود به مصاف هم می روند.

به گزارش ایسنا، ایران در مسابقات تعقیب و گریز انفرادی، راند گلزنی، اسکرچینگ، مسابقات مدیسون و آلومینیوم نیمه استقامتی و دوی سرعت، اسپرینت تیمی، کرد و بخش سرعت پیست یک کیلومتری شرکت می کند.

مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۸ ژوئن در هند آغاز می شود.

انتهای پیام