جهادگران دانشگاهی به خوبی به دغدغه های رهبری پاسخ دادنداسنا / مرکزی معاون سیاسی و تامین اجتماعی استانداری مرکزی گفت: رزمندگان جهاد دانشگاهی به خوبی به دغدغه های رهبری پاسخ دادند.

و بهنام نظری در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی گفت: یکی از نهادهای موفق علمی کشور با عناصر جهاد و انقلاب امروز در بسیاری از عرصه های علمی، فنی، پیشرفت های چشمگیری داشته است. پزشکی و غیره ثابت شده است که در گزاره های مختلف به اوج افتخار رسیده است و نیاز کشور به حفظ قدرت و رفع وابستگی به ویژه اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبری گرامی است که با نوع دوستی و کار جهادی کار می کند. و دانش پایه و تلاش مجدانه در عرصه جهاد دانشگاهی.

وی افزود: تلاش های این نهاد تا امروز به درستی و به حق پاسخگوی دغدغه های مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام بوده و اعتمادسازی کرده است.

انتهای پیام