“جشنواره دا”؛ نمادی برای احترام به مقام مادراسنا / همدان رئیس اداره ورزش و جوانان میلر گفت: جشنواره دا در روستای مانیزان مرکز میلر با هدف توسعه ورزش در روستاها برگزار شد.

به گزارش ایسنا. حمیدریزا سیبهارینیا افزود:
امسال «جشنواره DA» با هدف توسعه ورزش بانوان در روستاها و معرفی روستاهای هدف در روستای مانیزان از توابع شهرستان مالیر برگزار شد و با استقبال خوب بانوان مواجه شد.

وی بیان کرد: معرفی و توسعه ورزش بانوان در روستاها، برگزاری جشنواره های غذاهای سنتی و مسابقات آشپزی و صنایع دستی از جمله قالی بافی، حوله بافی، قالی بافی، بازی های بومی و محلی و مسابقات ورزشی از ویژگی های بارز جشنواره دا است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره یکی از هشت طرح ملی بانوان کشور است که در روستاهای کشور در دوران پسا کرونا برگزار می شود، افزود: به همین منظور و در راستای تکریم و معرفی جایگاه مادر روستا را تا حد امکان هدف قرار دهید. جشنواره گردشگری مانیزان که در بخش مرکزی شهر مالیر واقع شده است با همکاری فرماندار، شورای روستا، بازی های بومی محلی، اداره ورزش و جوانان، اداره میراث فرهنگی و شهرداری در روستای مذکور برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مالیر خاطرنشان کرد: بانوان روستایی با هنرهای خود از جمله قالی بافی، غذاهای سنتی، قالی بافی و صنایع دستی در این جشنواره شرکت کردند که چشم هر بیننده ای را به خود جلب کرد و روستای مانیزان را به عنوان روستای هدف معرفی کرد. . او نقش مهمی ایفا کرد.

وی با بیان اینکه این جشنواره با استقبال خوب میهمانان، گردشگران و بازدیدکنندگان مواجه شد، گفت: رئیس دهیاری فرمانداری و بازی های بومی محلی به همراه هیئت همراه در این جشنواره حضور یافتند و از نحوه برگزاری آن بازدید کردند.

سپهاری نیا یادآور شد: جشنواره دا به منظور افزایش مشارکت بانوان روستایی در فعالیت های فرهنگی و ورزشی، توسعه و ترویج ارزش های ایرانی و اسلامی مطابق با آئین ها و آداب و رسوم سنتی و ملی و با رویکرد کاهش برگزار می شود. آسیب های اجتماعی

انتهای پیام