جدیدترین رنگ آمیزی کرونا شهرهای کشور/ ۴۴۴ شهر در ایالت های زرد و آبی


به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، هیچ شهری در ایالت قرمز، ۴ شهر در ایالت نارنجی، ۱۳۸ شهر در ایالت زرد و ۳۰۶ شهر در ایالت آبی وجود ندارد.

به گزارش اسنابر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز در هفته گذشته صفر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۷ به ۴ شهر کاهش یافته است.

تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد نیز از ۱۸۰ شهر به ۱۳۸ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از ۲۶۱ به ۳۰۶ شهر افزایش یافته است.

بر این اساس، اکنون هیچ شهری در ایالت قرمز، ۴ شهر در ایالت نارنجی، ۱۳۸ شهر در ایالت زرد و ۳۰۶ شهر در ایالت آبی وجود ندارد.

انتهای نامه