جدایی، اوکراینی، اوکراینی یا روسیزنیت سان پترزبورگ دارکواست یاروسلاو راکیتسکی پرای ترک این پاشگاه را در پی درگیری اوکراین پزرفت.

به نام گذرش ایسنا و با انتقال راچاتودی یاروسلاو راکیتسکی مدافع اوکراینی دی پی کمپین روسیه اکراین درخواست ابطال تصمیم را داش را دشت کین دارخوست وساطت زنیت سن پترزبورگ روسیه می پذیرد.

Rakitsky ke 50 Bazi Melli Bray Khorsh Dashta Ast، قبل از مخالفت خود را با درگیری، این محله من است، این یک رسانه اجتماعی بالا، رسانه کردی، پادکست و تصویری است، به عنوان خط شکسته اوکراین را با عنوان: «از اوکراین، این کشور. ” غلاف کردی پخش شد.

راکیتسکی در نقش نفت سال ۲۰۱۹ در نقش شاختار دونتسک توسط زنیت منتقل شده و به عنوان یک زمان به نظر تیم ملی اوکراین و باززی نرد. یا ۱۰۸ میله با تن روسی، با میدان ریفت، ۸ گالن میوه راسند و ۱۵ پاس گال بابا.

آخه همشنین سه عنوان قهرمانی، لیگ روسیه، جام روسی و دو سوپرکاپ راا در داست اورد.

گفتا می شد قارداد یا با پشگاه روسی تا طبستان امسال اخلاق دشت.

یک خلوص پاشگاه زنیت امداه آست: پاشگاه و هواداران ما میخواهیند در نقش یاروسلاو راکیتسکی با خاطر و آتاش، اینگا شکر کناند و با هاروهای بودن و رابطه او با او به عنوان زمانی برای حضور داداک، تیماندان.

چه سمیمانه باهترین ها را در یاروسلاو، دوستان و خانواده آش آرزو می زانویم.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر