جایی که نباید دنبال جاهای خالی Jab Mandate باشید (تعداد زیادی از آنها وجود دارد!)


برای دسترسی به این پست باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً وارد سیستم شده اید ، صفحه را بازخوانی کنید.

پیام “کجا می توان شغل بدون حکم پیدا کرد” (تعداد زیادی وجود دارد!) برای اولین بار در صفحه “اقتصاددان یک خانه سالم” ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید