ثبت نام کتب درسی از امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ شمسی + قیمت کتب درسیثبت نام سفارش و خرید کتب درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۱ برای کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی – به جز پایه های اول، هفتم و دهم – از امروز یکشنبه ۸ فروردین آغاز می شود.