تکلیف مجلس به بانک‌ها درباره قراردادهای تسهیلاتتکلیف مجلس به بانک‌ها درباره قراردادهای تسهیلات – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید