تکرار مداوم تیراندازی در منطقه هورالعظیم عراق / دخان در هوا در ۴ شهر خوزستانایسنا/ خوزستان رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز با اشاره به ادامه آتش سوزی در منطقه مرطوب هورالعظیم عراق گفت: امروز این آتش سوزی هوای شهر اهواز، دشت آزادگان، ال. حویزه و الحمیدیه».

علی بنی عجبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره منشأ دود امروز (۶ شهریور) در آسمان اهواز، اظهار کرد: بر اساس بررسی ها، دود امروز اهواز ناشی از آتش سوزی در منطقه حر عراق است. العظیم.

وی افزود: امروز جو اهواز، دشت آزادگان، الهویزه و الحمیدیه تحت تاثیر این آتش سوزی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز با اشاره به تکرار مداوم آتش سوزی در منطقه حورالعظیم عراق، گفت: با کاهش دما و تغییر جهت باد به سمت جنوب شرقی، دود از آتش سوزی متصاعد می شود. در باتلاق هایی که به سمت شهرهای خوزستان می آیند.»

انتهای پیام