تولید تجهیزات پرورش جلبک در کشور بومی سازی شده استمحققان یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با طراحی و ساخت تجهیزات پرورش جلبک، زیرساخت توسعه این فناوری را در کشور ایجاد کرده اند.

هومان سعداله، مدیرعامل این شرکت فناوری در گفت وگو با ایسناوی با اشاره به اینکه در زمینه ساخت تجهیزات مربوط به کشت و برداشت ریزجلبک و تصفیه آب و فاضلاب در حال فعالیت هستیم، گفت: نتایج بررسی های ما نشان می دهد که در زمینه تجهیزات در زمینه ریزجلبک ها در کشور کمبودهایی داریم. ; لذا تمرکز تحقیقاتی این شرکت بر روی طراحی و ساخت تجهیزات مربوط به برداشت و پرورش ریزجلبک ها می باشد.

وی افزود: در این راستا موفق به طراحی و ساخت تجهیزات پرورش ریزجلبک «پادل چرخ»، دستگاه برداشت ریزجلبک اسپیرولینا و همچنین تجهیزات جانبی مراکز پرورش و ارائه خدمات به مشتریان شده ایم.

سعدالله به مشاوره، سرمایه گذاری، آموزش، تجهیز، راه اندازی واحدها و همچنین کمک به فروش و بازاریابی محصولات از جمله خدمات فناوری این شرکت به سایر شرکت ها اشاره کرد.

سعدال با اشاره به اهمیت ریزجلبک ها گفت: جلبک ها چندین دهه است که به عنوان منابع بسیار مفید برای انسان، حیوانات و محیط زیست شناخته شده اند. از این رو کشت و بهره برداری از آن در سال های اخیر ترویج شده است. این رشته هم در ایران و هم در سایر نقاط جهان در حال توسعه است.

انتهای پیام