توضیح وزارت بهداشت درباره کمبود تجهیزات آزمایشگاهیرئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت پس از انتشار اخباری مبنی بر کمبود ابزار تشخیص آزمایشگاهی گفت: یکی از دلایل کمبود تجهیزات تشخیص آزمایشگاهی، مجازات های سنگینی است که بر بیماران تاثیر منفی گذاشته است. تامین کافی و به موقع تجهیزات تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی اما این کمبود تجهیزات آزمایشگاهی جامع نیست.

دکتر عبدالحسین ناصری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران. وی در خصوص کمبود کیت های تشخیص آزمایشگاهی گفت: کمبود کیت های تشخیص آزمایشگاهی به ویژه کیت های وارداتی در کشور وجود دارد که اداره کل تجهیزات پزشکی وابسته به سازمان غذا و دارو برای رفع این کمبود سخت تلاش می کند. .

وی با بیان اینکه تامین اکیپ آزمایشگاهی با اداره کل تجهیزات پزشکی مرتبط است، افزود: در عین حال مواد اولیه اکیپ آزمایشگاهی تولید داخل نیز از خارج از کشور تامین می شود. البته کمبود عمده کیت های آزمایشگاهی وارداتی وجود دارد.

النصیری بیان کرد: یکی از دلایل کمبود تجهیزات تشخیصی آزمایشگاهی تحریم های ظالمانه است که بر تامین مناسب و به موقع تجهیزات تشخیصی پزشکی آزمایشگاهی تاثیر منفی گذاشته است اما این کمبود تجهیزات آزمایشگاهی فراگیر نیست. در عین حال اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به ارائه کیت های تشخیص آزمایشگاهی ادامه می دهد و امیدواریم این مشکل به زودی برطرف شود.

انتهای پیام