توضیحات وزارت بهداشت درباره ۳ محموله واکسن کرونا در گمرک
مدیر کل سازمان غذا و دارو (FDA) توضیح داد که سه محموله واکسن کرونا به تازگی وارد گمرک شده است.