توزیع کیف های بوم و نمایش پیام های آموزشی پیرامون مسائل زیست محیطی در نمایشگاه تهران ۱۴۰۱همزمان با نمایشگاه «تهران ۱۴۰۱ خواهر شهرها و ظرفیت مدیریت شهری در تهران» آثار، دستاوردها و توانمندی های اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار به نمایش گذاشته می شود.

به گزارش ایسنا، ساره الکشجی، مدیر روابط عمومی این مدیریت دولتی، ارائه کارکردها، اقدامات و توانمندی های اجرایی مجموعه مدیریت شهری را هدف اصلی برگزاری نمایشگاه خواهرشهرها و توانمندی های مدیریت شهری تهران عنوان کرد. در این راستا با توجه به لزوم افزایش آگاهی، توسعه ارتباط با شهروندان، افزایش آگاهی و مشارکت آنان در موضوع حفاظت از محیط زیست، اقدامات و دستاوردهای این حوزه به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یکی از اهداف اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار پیگیری شد، خاطرنشان کرد: نصب نیروگاه های خورشیدی کوچک با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات و کاهش مصرف انرژی و منابع. در ساختمان های مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، ممیزی انرژی ۲۵۰ ساختمان شهرداری تهران و اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی از جمله اقدامات انجام شده در حوزه انرژی در دوره اخیر مدیریت شهری است. در این راستا پنل های خورشیدی مختلف، توربین های بادی و اینورترهای خورشیدی در کابین به نمایش درآمدند.

کیسی چی با اشاره به دیگر دستاوردهای این مدیریت دولتی در سال ۱۴۰۱، اجرای طرح طراحی سیستم کنترل کیفی شبکه برداشت آب های سطحی شهر تهران با پیشرفت ۴۰ درصدی و اجرای طرح اقدام پیشگیرانه. طرح کاهش آسیب پذیری و سازگاری با تغییرات اقلیمی شهر تهران با پیشرفت ۸۰ درصدی، بررسی گزارش شناسایی منابع آلاینده در مناطق ۲۲ گانه، ممیزی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت زیست محیطی در مناطق ۲۲ گانه تهران، تدوین استاندارد ISO 14001. سیستم مدیریت یکپارچه استاندارد شهرداری تهران، ارزیابی اثرات زیست محیطی ۴۶ پروژه عمرانی شهرداری تهران و ارزیابی اثرات زیست محیطی خطوط مترو تهران جدید (۸، ۹، ۱۰، ۱۱)، اجرای ساختمان های سبز و تصویب معماری پایدار در شهر تهران و ارائه ۵۰ درصد از طرح ارزیابی تاب آوری محیطی شهر تهران از دیگر اقدامات انجام شده در مدیریت عمومی محیط زیست به نام توسعه است.

مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار با دعوت از شهروندان برای بازدید از این نمایشگاه گفت: کتاب «نگاهی به تنوع زیستی جانوری شهر تهران» با هدف اطلاع رسانی به شهروندان از این نمایشگاه گردآوری و منتشر شده است. غنای حیات طبیعی پایتخت که همزمان با برگزاری این نمایشگاه کتاب «تنوع زیستی جانوری» در تهران بین بازدیدکنندگان توزیع می شود.

وی با اشاره به همزمانی برپایی نمایشگاه «تهران ۱۴۰۱ خواهر شهرها و ظرفیت مدیریت شهری در تهران» و روز «دنیای عاری از پلاستیک» گفت: کیسه های پارچه ای و پیام های آموزشی پیرامون مسائل زیست محیطی و راهکارهای کاهش مصرف پلاستیک توزیع می شود. . در معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار می گیرد.

به گزارش ماهانه و به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، کیشه چی گفت: پروژه طرح اقدام پیشگیرانه، کاهش آسیب پذیری و سازگاری با تغییرات اقلیمی نیز در این شهرستان اجرا شده است. شهر تهران با پیشرفت ۸۰ درصدی، پردازش و نوسازی شناسایی آلاینده ها در مناطق ۲ و ۸، ۱۰، ۱۴ و ۱۸ و محدوده آنها با ۸۵ درصد پیشرفت مادی و بهره برداری از ۴۴ خانه بوم گردی در سطح محله به عنوان استاندارد و توانمندی. برای مدیریت شهری و ده ها پروژه اجرایی دیگر در حوزه محیط زیست در دوره اخیر که دستاوردهایی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پایتخت داشته است، جهت آگاهی و اطلاع رسانی ارائه شده است.

انتهای پیام