تمدید اعتبار کارت های ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ / تولید نسل جدید کارت های هوشمند با فناوری های روزرئیس سازمان ثبت احوال کشور از تمدید اعتبار کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نسل جدید کارت هوشمند را بر اساس فناوری های روز تولید و صادر می کنیم و این یکی از مهم ترین دلایل آن بود. برای تمدید کارت ملی

هاشم کارگر در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران. وی در خصوص اعتبار کارت ملی هوشمند گفت: با توجه به اینکه صدور کارت ملی هوشمند به صورت جامع از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تاریخ اعتبار آن را ۷ سال دانست. اکنون برخی از آنها منقضی شده اند.

و ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده و در نظر گرفتن تمامی جوانب، مقرر شد اعتبار کارت های مذکور تمدید شود. بر این اساس اعتبار کارت های ملی هوشمند که تاریخ اعتبار آنها تا پایان سال ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید می شود.

معاون وزیر کشور در ادامه با تشریح اینکه همه شهروندان تا سال ۱۴۰۵ شمسی می توانند از این کارت ها استفاده کنند، افزود: با بررسی های انجام شده نیاز به انجام مطالعات جدید در زمینه کارت های هوشمند ملی در همه ابعاد و توسعه این کارت ها را احساس کردیم. نسل جدید زنان باهوش کارت.. برای تولید و صادرات با تکیه بر فناوری های روز و این یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت ملی بود.

و تاکید کرد: در واقع تصمیم گرفتیم کارت هایی که در پایان سال ۱۴۰۳ منقضی می شوند را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کنیم تا مردم نگران نباشند و بتوانند به راحتی از این کارت ها استفاده کنند همانطور که ادارات دولتی و ادارات خدماتی به راحتی می توانند از این کارت ها استفاده کنند. ارائه خدمات برای تامین نیازهای مردم.

انتهای نامه