تعیین نقش انتقال دهنده عصبی در کنترل بیماری آلزایمرمحققان کره جنوبی در یک مطالعه جدید موفق به کشف نقش یک انتقال دهنده عصبی در کنترل بیماری آلزایمر شدند.

به گزارش پایگاه خبری علوم اعصاب ایسنا، بیماری آلزایمر با حدود ۵۰ میلیون بیمار در سراسر جهان شایع ترین بیماری تخریب کننده عصبی است. علامت اصلی آن اختلال در توانایی های شناختی عمومی از جمله توانایی صحبت کردن یا به خاطر سپردن است.

با افزایش سن جمعیت و افزایش امید به زندگی، اهمیت یافتن درمانی برای بیماری آلزایمر به طور گسترده‌تری درک می‌شود. با وجود این، حتی علت این بیماری تلخ نیز به وضوح مشخص نشده است.

گروهی از محققان دپارتمان شیمی در موسسه پیشرفته علم و فناوری کره جنوبی (KAIST) گامی به سوی درک نقش سوماتوستاتین، یک انتقال دهنده عصبی مبتنی بر پروتئین برداشته اند. آنها نقش سوماتواستاتین را در کاهش سمیتی که در پاتوژنز توسعه بیماری آلزایمر ظاهر می شود، مورد مطالعه قرار دادند.

طبق فرضیه آمیلوئید، رسوب غیر طبیعی پروتئین های بتا آمیلوئید باعث مرگ نورون ها می شود. اگرچه تجمع آمیلوئید بتا بیشتر پلاک‌های قدیمی ناشی از فیبروز را تشکیل می‌دهد، اما در تحقیقات اخیر، غلظت بالایی از فلز میانی در پلاک‌های بیماران آلزایمری یافت شده است.

این نشان دهنده تعامل نزدیک بین یون های فلزی و بتا آمیلوئید است که فیبروز پروتئین ها را تسریع می کند. به طور خاص، مس یک واسطه فلز فعال احیا کننده است که می تواند مقادیر زیادی اکسیژن تولید کند و باعث استرس اکسیداتیو جدی در اندامک های سلولی شود.

پروتئین های بتا آمیلوئید و فلزات واسطه می توانند از نزدیک با انتقال دهنده های عصبی در سیناپس ها تعامل داشته باشند، اما اثرات مستقیم چنین ناهنجاری ها بر ساختار و عملکرد انتقال دهنده های عصبی نشان داده نشده است.

پروفسور Mi Hee Lim، سرپرست این تحقیق و گروهش در تحقیقات خود دریافتند که وقتی سوماتواستاتین با مس، آمیلوئید بتا و کمپلکس معدنی آمیلوئید بتا مواجه می شود، انباشته شده و عملکرد انتقال ذاتی خود را متوقف می کند. سیگنال عصبی دست نخورده باقی می ماند اما سمیت و تجمع کمپلکس معدنی بتا آمیلوئید کاهش می یابد.

این تحقیق ساختار هماهنگی بین مس و سوماتوستاتین را در سطح مولکولی که مکانیسم انباشتگی از طریق آن رخ می‌دهد، نشان داد. این تحقیق همچنین اثرات سوماتوستاتین را بر مسیر تجمع آمیلوئید بتا بسته به وجود یا عدم وجود مواد معدنی مورد بررسی قرار داد.

محققان برای اولین بار اتصال گیرنده سوماتوستاتین و تعامل آن با غشای سلولی و اثرات آن بر سمیت سلولی را تایید کردند که مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. پروفسور لیم گفت: این تحقیق در کشف نقش جدید انتقال دهنده های عصبی در آسیب شناسی بیماری آلزایمر بسیار مهم است.

وی افزود: “ما انتظار داریم این تحقیق به شناسایی شبکه بیماری زایی که در بیماری های عصبی مرتبط با سن نقش دارد کمک کند.”

این تحقیق در مجله Nature Chemistry منتشر شده است.

انتهای پیام