تصمیمی جدید در مورد ورزش / رفع تعطیلی به دلیل کرونابر اساس تصمیم جدید ستاد مقابله با کرونا در ورزش، به دلیل ابتلا به کرونا تعطیلی برای مسابقات، تمرینات و فعالیت های ورزشی وجود ندارد، مگر اینکه شرایط خیلی مناسب نباشد و تصمیم جدیدی از سوی رهبری کشور برای مقابله اتخاذ و ابلاغ شود. با کرونا

به گزارش ایسنا، بر اساس اصلاحیه اخیر طرح مدیریت هوشمند، محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور، مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی مبارزه با این بیماری است. کرونا، شرکت های گروه اول (اجازه کار در همه شهرها حتی در شرایط قرمز))، مشاغل گروه دوم (مجاز کار در شهرهای نارنجی)، گروه سوم مشاغل (مجاز کار با رنگ زرد). شهرها) و گروه چهارم حرفه ها (فقط در شهرهای آبی مجاز به کار هستند).

غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در دوره جدید شیوع ویروس کرونا، دولت سیاست تعطیلی ندارد، گفت: به همین دلیل تصمیم گرفته شد. در ستاد مقابله با ویروس کرونا در ورزش با رویکرد دولت شاهد نیست مسابقات، تمرینات و فعالیت های ورزشی تعطیل است.

وی ادامه داد: تاکید و رویکرد ستاد برای مقابله با کرونا در ورزش این است که تعطیلی تحمیل نشود، اما رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی در دستور کار خطرناک است مگر اینکه شرایط به جایی برسد که مجبور به تحمیل تعطیلی شویم. . به طور مکرر

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه اگرچه رنگ بندی وجود دارد اما مسابقات، تمرینات و فعالیت های ورزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود، گفت: از نظر اجتماعی و اقتصادی چاره ای جز رعایت نداریم. با پروتکل ها و دستورالعمل ها و ما باید با شرایط پیش برویم.

نوروزی افزود: ما در دنیا تعطیلات نداریم و راهی جز برگزاری مسابقات و فعالیت های ورزشی نداریم.

انتهای پیام