تصادف پژو پارس بسامند چهار کشت بار جای گزهشتایسنا/لرستان رئیس سازمان پیش بیمارستانی مرکز گافت لرستان: همزمان با پژو پارس با سمند چهار کشتی بار جی قدمت بودید.

دکتر علی مهرزاد صفدری در گفتوگو با ایسنا نمایش کرد: چین مماس با مرکز ارگانیسم آستان ساخته شده به مناسبت وقوع منبعی مصادف بین یک دستگاه پچو پارس با سمند در ازنا توسط اراک دو کد آمبولانس محل.

یک پاسخ اضافه می کنیم: کجاست واقعه چهار، نفار شوکه، شادند ک ص، به عنوان انگام اقدم، لازم است در انتقال کارشناسان فوریت حی پزشکی در بیمارستان امام علی (علیه السلام) ازنا یافت.

رئیس ارگان های مرکز پش بیمارستانی لرستان بیان کرد: متاسفم تصادف چهار نفر کجا بود که باعث شدت عمل های جراحی خون جان بختند شد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر