ترکیب هوا | دستگاه تجزیه و تحلیل بدن با ترکیب بدن


ترکیب بادی

ترکیب دستگاه پنوماتیک

ترکیب دستگاه پنوماتیک

ترکیب بدن روشی است که می توان از آن برای مطالعه ترکیب بدن انسان استفاده کرد.

با استفاده از دستگاه مقدار ماهیچه ها ، چربی ، محل تجمع چربی ، مقدار آب و مواد معدنی و غیره مشخص می شود. در بدن ، و یک متخصص تغذیه می تواند از آن برای تهیه بهترین تجزیه و تحلیل بدن انسان و بر اساس این رژیم غذایی برای انسان استفاده کند.

استفاده از دستگاه پنوماتیک کامپوزیت می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی ارائه دهد BMI متخصص تغذیه و تغذیه ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید