ترکیبی از کافئین و غوطه ور شدن در آب سرد، مناسب برای ورزشکارانمحققان کشورمان در مطالعه‌ای جدید تأثیر مکمل کافئین و غوطه‌ور شدن در آب سرد را برای درمان و حل مشکلات ورزشی بررسی کردند و به نتایج جالبی رسیدند.

به گزارش ایسنا، ارتقای عملکرد ورزشکاران همواره یکی از موضوعاتی بوده که مربیان ورزشی به آن توجه داشته اند. اجرای بهینه و مطلوب مهارت های ورزشی نتیجه تعامل پیچیده بین پارامترهای فیزیولوژیکی، ژنتیکی، بیوکینتیکی، انسانی و در نهایت انتخاب روش مناسب ریکاوری است. پس از انجام فعالیت شدید، آسیب ساختاری عضلانی مشاهده می شود که یک عامل محدود کننده برای عملکرد عضلانی است. آسیب های عضلانی ناشی از ورزش با کاهش قدرت عضلانی ایزوتروپ، تغییر در دامنه حرکتی مفصل، تغییر در قطر عضله و نشت آنزیم های خاص به خون مشخص می شود.

محققان می گویند که آسیب به عضلات اسکلتی در حال کار باعث کاهش منابع انرژی، تجمع محصولات متابولیک به دلیل فعالیت ورزشی، خستگی و کاهش عملکرد می شود. در این صورت کف برای لزوم بازیابی مناسب فراهم می شود. ریکاوری در ورزش جزء ضروری و مهم یک الگوی تمرینی کلی است. مهمترین مزیت آن کمک به ورزشکار برای ادامه تمرین، کاهش آسیب های ناشی از تمرین یا مسابقه و در نهایت دستیابی به عملکرد بهتر برای مسابقه یا تمرین بعدی بدون رسیدن به مرحله افراطی است. بهبودی شامل چندین رویکرد برای استراتژی های تغذیه، کشش ایستا، ماساژ، خواب کافی، ریکاوری فعال، درمان غیرفعال، سرما درمانی و غوطه ور شدن در آب سرد است.

در همین راستا، پژوهشگران دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین مطالعه‌ای را انجام دادند که در آن تأثیر غوطه‌وری در آب سرد و مصرف مکمل‌های کافئین بر تعادل، خستگی، عملکرد ذهنی و حرکتی دانشجویان ورزشکار مورد بررسی قرار گرفت.

این پژوهش با شرکت تعدادی از دانشجویان دختر ریاضی بین ۱۸ تا ۲۵ سال انجام شد. غوطه وری در آب سرد، غوطه وری در آب سرد + دارونما (از جمله دکستروز) و غوطه وری در آب سرد با مکمل کافئین در این افراد مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج این بررسی ها نشان داد که مکمل کافئین و غوطه ور شدن در آب سرد بر شاخص های خستگی و عملکرد روانی حرکتی پیرو پروتکل ورزشی به نام «ناتوان» در دانشجویان ورزشکار مؤثر است.

مرتضی طاهری، محقق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین و همکارانش می‌گوید: «در این مطالعه، زمان رسیدن به سستی و ضربان قلب در دانشجویان ورزشکار پس از غوطه‌ور شدن در آب سرد و مصرف کافئین به‌طور چشمگیری بهبود یافت. همچنین عملکرد روانی حرکتی (سرعت واکنش) با مصرف کافئین بهبود یافت.

بر این اساس، مصرف مکمل کافئین با دوز ۶ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و غوطه‌ور شدن در آب سرد بر شاخص‌های خستگی و عملکرد روانی حرکتی پس از پیروی از پروتکل تمرینی درمان‌ناپذیر در دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد و منجر به بهبود دسترسی می‌شود. به زمان، و با افزایش ضربان قلب و سرعت با آن در تعامل است.

با توجه به نتایج این تحقیق، محققان پیشنهاد کردند که ورزشکاران از فواید ترکیبی مکمل کافئین و غوطه ور شدن در آب سرد به طور همزمان برای بهبود عملکرد روانی حرکتی و کاهش خستگی استفاده کنند.

مقاله علمی پژوهشی حاصل از پژوهش فوق در دو ماهنامه «فایز» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به چاپ رسیده است.

انتهای پیام