تحقق وعده آبرسانی شهری در دشت ظرف ۴۸ ساعتایسنا/ بوشیر دستور استاندار بوشهر برای اجرای آبرسانی به شهرک مسکونی آسایش شهرستان کاکی شهرستان دشتی در کمتر از ۴۸ ساعت اجرایی شد.

احمد محمدی زاده استاندار بوشهر روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در حاشیه واگذاری زمین مسکونی به ویلا در شهر الکاکی با درخواست تعدادی از جوانان و اعضای شورای شهر الکاکی برای تکمیل پروژه مواجه شد. تامین آب وی به شهرک مسکونی آسایش پس از بررسی وضعیت موجود در مجلس قول داد که این مشکل در اسرع وقت حل شود.

بلافاصله در ماموریتی به دفتر فنی فرمانداری دستور آبرسانی شهرک مسکونی آسایش صادر شد و امروز یکشنبه ۲ مرداد ماه در کمتر از ۴۸ ساعت این وعده محقق شد.

بر اساس این گزارش شبکه انتقال و توزیع آب به شهرک آسایش هم اکنون در حال انجام است و تمامی تجهیزات مورد نیاز این پروژه خریداری و به محل منتقل شده است.

انتهای پیام