تاکید بر ضرورت خودکفایی در تولید کاغذ/ مراکز تولیدی در اولویت دریافت منابع مالی هستندتاکید بر ضرورت خودکفایی در تولید کاغذ/ مراکز تولیدی در اولویت دریافت منابع مالی هستند – مشرق نیوز
دیدگاهتان را بنویسید