بی اعتمادی بین طرفین؛ عاملی که بحران سیاسی در عراق را تشدید کردنزدیکان به احزاب اقلیم کردستان عراق معتقدند که بی اعتمادی بین احزاب عراقی هم در بغداد و هم در اربیل به اوج خود رسیده است و همین موضوع بحران سیاسی کنونی عراق را تشدید کرده است.

به گزارش ایسنا، شماری از مقامات اقلیم کردستان عراق در گفت و گو با روزنامه العربی الجدید، درباره بحران سیاسی کنونی عراق اظهار کردند: موقعیت کردها پراکنده تر و پیچیده تر از مشکلات سیاسی بغداد است. شاهد است. زیرا منطقه با حضور سه حزب مواجه است. اولین حزب از حزب دمکرات که با برگزاری مجدد انتخابات و تشکیل دولت توسط احزاب پیروز موافقت می کند. دوم اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق است که در مواضع خود دچار نوسان شده است. زیرا او نمی تواند با جریان صدر همراه شود و از طرفی نگران ادامه همکاری با چارچوب هماهنگی شیعی است.

به گفته این منابع، حزب سوم جنبش «نسل جدید» است که ۹ کرسی پارلمان را به دست آورد و به جریان صدر و حتی رئیس این جنبش، شاسوار، بسیار نزدیک است. عبدالواحد خود را از مقتدی صدر تقلید می کند، رهبر جنبش صدر شهروندانی را می شناسد و از آنها استفاده می کند که از سیاست های مقامات منطقه ای اربیل و سلیمانیه در راستای مطالبه اصلاحات و تغییرات اساسی در نظام کردستان ناراضی هستند. دولت منطقه ای عراق

این منابع معتقدند که این سه حزب مانعی را ایجاد کردند که در صورت موفقیت جنبش صدری در دستیابی به اهداف خود، ممکن است پیچیده تر شود. این در حالی است که مشکلات اربیل از مشکلات بغداد بیشتر است. زیرا بر سر جایگاه ریاست جمهوری و استاندار کرکوک، شکل قانون انتخابات پارلمانی در اقلیم و توزیع صحیح وزارتخانه ها و امنیت بین احزاب کردی اختلافاتی وجود دارد.

کفاح محمود، مشاور سیاسی سابق اقلیم کردستان عراق، گفت: “موضع حزب دمکرات کردستان در قبال بحران سیاسی کنونی روشن است. به نظر می رسد این حزب با طرح تشکیل دولت از طریق چارچوب هماهنگی مخالف است. اما به ابتکار هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح و دیدار وی با رئیس شورای وزیران، محمد الحلبوسی، نمایندگان، علاوه بر تمایل خود برای سفر به نجف و دیدار با ال. صدر، ممکن است تحول جدیدی به همراه داشته باشد، بنابراین با مخالفت نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون مواجه می شود.

وی معتقد است ناکامی دو طرف عراق و بغداد در دستیابی به راه حل، سناریوی مداخله طرف های خارجی به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت را افزایش می دهد. زیرا بی اعتمادی بین دو طرف به اوج خود رسیده است و هیچ ابتکاری برای دستیابی به توافق واقعی بین همه طرف های عراقی وجود ندارد. حل مشکلات بغداد ممکن است مشکلات اقلیم کردستان عراق را حل کند.

از ده ماه گذشته یعنی پس از اعلام نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق، بحران سیاسی در این کشور ادامه دارد و روند تشکیل دولت متوقف شده و بن بست سیاسی به وجود آمده است. علاوه بر اختلاف نظر بر سر تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت، اختلافاتی نیز میان احزاب کرد عراقی بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق وجود دارد.

انتهای پیام